Các chức vụ trong công ty từ A-Z theo phòng ban, ngành nghề

Các chức vụ trong công ty

Các chức vụ trong công ty đóng một vai trò quan trọng trong việc tổ chức và điều hành các hoạt động kinh doanh. Mỗi chức vụ có những trách nhiệm và vai trò riêng, đóng góp vào sự phát triển và thành công của công ty. Hãy cùng Khắc dấu Hoàng Long tìm hiểu Chức vụ trong công ty là gì? Các chức vụ quan trọng trong công ty cần có hay các chức vụ theo phòng ban và ngành nghề qua bài viết dưới đây.

Các chức vụ trong công ty
Các chức vụ trong công ty

Chức vụ trong công ty là gì?

Chức vụ trong công ty là gì? Trong một công ty, chức vụ là vị trí đã được phân cấp bậc, vai trò của người lao động. Ở mỗi loại công ty có thể có các chức vụ khác nhau tùy thuộc vào quy mô và ngành nghề hoạt động của công ty đó.

Các chức vụ trong công ty phổ biến và quan trọng từ cao đến thấp

Có những chức vụ nào phổ biến nào? Trong mỗi công ty, có một số chức vụ quan trọng cần có để đảm bảo hoạt động suôn sẻ và hiệu quả. Các chức vụ quan trọng trong công ty bao gồm:

Chủ tịch Hội đồng quản trị (COB – Chairman of the board)

Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì? Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị, có quyền hạn cao nhất trong cơ cấu tổ chức do sở hữu lượng cổ phiếu nhiều nhất công ty. Chức vụ này thường không tham gia vào các hoạt động quản lý thường trực, nhưng có quyền lực lớn trong việc định hướng và giám sát hoạt động của công ty, bao gồm cả việc đưa ra các quyết định chiến lược và theo dõi hoạt động của ban điều hành. 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thường được xác định bởi nhiều yếu tố, cụ thể như: Kích thước và quy mô và điều lệ của công ty, nhưng mức lương có thể dao động từ 40 đến 70 triệu đồng/tháng. [1]

Chủ tịch Hội đồng quản trị thường được bầu cử hoặc được bổ nhiệm bởi các cổ đông hoặc thành viên khác trong Hội đồng quản trị. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể là người sáng lập công ty (Founder) hoặc là người sở hữu nhiều vốn nhất và là chức vụ thường chỉ xuất hiện trong các công ty lớn của cổ phần.

Chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên HĐQT
Ví dụ về Chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên HĐQT trong Sacombank

Thành viên hội đồng quản trị (Member Of The Board Of Management)

Thành viên Hội đồng quản trị là gì? Thành viên Hội đồng quản trị là các cá nhân trong cơ quan quản lý của một công ty, có quyền quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch kinh doanh của công ty, giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ. Ngoài ra, họ còn có quyền quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty.

Số lượng thành viên trong Hội đồng quản trị thường có từ 03 đến 11 thành viên (được quy định rõ hơn trong điều lệ công ty). Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị cũng được quy định trong bộ quy tắc hoạt động của công ty. Thông thường, nhiệm kỳ này kéo dài từ 1 đến 5 năm, và sau đó thành viên có thể được tái bổ nhiệm hoặc thay thế bằng các quy trình và quyền lực phù hợp.

Cũng như Chủ tịch Hội đồng quản trị, mức lương của các thành viên trong Hội đồng quản trị phụ thuộc kích thước, quy mô và điều lệ của công ty nên có thể dao động từ 30 đến 60 triệu đồng/tháng. [1]

Hội đồng quản trị được xem là cơ cấu tổ chức quản lý quan trọng trong các công ty lớn và có quy mô hoạt động phức tạp. Vậy nên, các công ty có mô hình hoạt động nhỏ hơn có thể không cần phải có Hội đồng quản trị riêng, vai trò quản lý và ra quyết định chiến lược thường được giao cho người sáng lập, chủ sở hữu hoặc một nhóm nhỏ các nhà quản lý.

Tổng giám đốc (GM – General manager)

Tổng giám đốc là gì? Tổng giám đốc (GM – General manager) đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý doanh thu và chi phí của một công ty và là người giám sát hầu hết các chức năng của doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh.

Trong một số trường hợp, Tổng giám đốc có thể có chức danh khác nhau tùy theo quy mô và quyết định của Hội đồng quản trị. Thông thường, các nhà quản lý doanh nghiệp sẽ giữ chức danh Giám đốc điều hành (CEO) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, trong các công ty lớn có nhiều Phó Chủ tịch hoặc nhiều Giám đốc, Tổng giám đốc sẽ là chức danh cao nhất. Mức lương Tổng giám đốc dao động từ 50 đến 80 triệu đồng/tháng. [2]

Với một công ty lớn, việc có một Tổng Giám đốc sẽ giúp cho công ty hoạt động tốt hơn và phát triển bền vững hơn trong thời gian dài. Nhưng nếu là một công ty rất nhỏ và chỉ có vài nhân viên, có thể không cần thiết việc phải có Tổng Giám đốc.

Chức vụ tổng giám đốc
Các chức vụ trong công ty – Tổng giám đốc (General manager)

Giám đốc (Director)

Giám đốc là gì? Giám đốc (Director) là người được bầu ra bởi Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền và nghĩa vụ được giao. Vai trò của Giám đốc là quyết định các vấn đề liên quan trực tiếp tới kinh doanh hàng ngày của công ty, thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị và tổ chức lên kế hoạch chiến lược kinh doanh phát triển của đơn vị.

Mức lương của giám đốc có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô công ty, ngành nghề, và kinh nghiệm. Nhưng được dao động từ 23 đến 37 triệu đồng/tháng. [3]

Có nhiều loại Giám đốc khác nhau, tùy thuộc vào chức danh và trách nhiệm của họ trong công ty. Dưới đây là các chức danh giám đốc trong công ty mà bạn nên biết:

Giám đốc điều hành (CEO – Chief Executive Officer)

Giám đốc điều hành là gì? Giám đốc điều hành (CEO – Chief Executive Officer) hay còn gọi là tổng giám đốc điều hành là người điều hành cấp cao nhất trong một công ty. Trong các doanh nghiệp quy mô lớn thì các CEO thường chỉ đưa ra những quyết định quan trọng và những định hướng sự phát triển chung của tổ chức. Ngược lại, các công ty nhỏ thì CEO thường trực tiếp điều hành và tham gia vào các công việc hàng ngày, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động chung của công ty, bao gồm: Việc ủy ​​quyền và chỉ đạo các dự án, thúc đẩy doanh thu và gia tăng lợi nhuận, quản lý cơ cấu tổ chức, chiến lược của công ty và liên kết với hội đồng quản trị.

Mức lương của Giám đốc điều hành không cố định trên một con số cụ thể nào, chúng được xác định dựa trên nhiều yếu tố như: Ngành nghề, kinh nghiệm và lợi nhuận thu về của công ty. Với lãnh đạo chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc, mức lương tối thiểu có thể là 25 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, nếu làm tốt hơn, mức lương có thể vượt mốc 100 triệu đồng/tháng. Tại các doanh nghiệp nhỏ, giám đốc điều hành có thể kiếm được từ 30 đến 60 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, ở các tập đoàn lớn, mức lương có thể lên đến 500 đến 700 triệu đồng/tháng. [4]

CEO là một chức vụ quan trọng trong nhiều công ty và được coi là người đứng đầu trong việc quản lý doanh nghiệp hay điều hành công ty. Tuy nhiên, việc có hay không phụ thuộc vào quy mô hoạt động và mục tiêu của doanh nghiệp. Nếu quy mô nhỏ có thể không cần phải có CEO riêng, nhưng với các doanh nghiệp lớn và phát triển hơn thường cần phải có CEO để giúp quản lý các hoạt động của công ty.

Chức vụ CEO - Giám đốc điều hành
Các chức vụ trong công ty – Chức vụ Giám đốc điều hành (CEO)

Giám đốc kinh doanh (CCO – Chief Commercial Officer)

Giám đốc kinh doanh là gì? Giám đốc kinh doanh (CCO – Chief Commercial Officer) hay còn được gọi là giám đốc thương mại) đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành và phát triển chiến lược các hoạt động thương mại của một tổ chức. Là cán bộ cấp dưới của Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc kinh doanh không chỉ có vai trò đảm bảo sự phát triển của tổ chức mà còn đảm bảo sự thành công trong các hoạt động tiếp thị, bán hàng, phát triển sản phẩm và dịch vụ khách hàng, đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nắm giữ thị phần của công ty. 

Mức lương của một Giám đốc Kinh doanh cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm: Quy mô doanh nghiệp, kinh nghiệm và năng lực làm việc. Trung bình, mức lương CCO dao động từ 20 – 45 triệu đồng/tháng. [5] Tuy nhiên, mức lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp và thưởng KPI. 

Việc có vị trí CCO trong công ty không phải là điều cần thiết đối với tất cả các doanh nghiệp. Điều này phụ thuộc vào quy mô, ngành nghề và mô hình kinh doanh của từng công ty. Thông thường, các công ty lớn hoặc hoạt động trong ngành dịch vụ, bán lẻ sẽ cần có vị trí này để quản lý và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Tuy nhiên, đối với các công ty nhỏ hơn và hoạt động trong các ngành nghề khác, việc không có vị trí CCO cũng không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ.

Chức vụ CCO - Giám đốc kinh doanh
Các chức vụ trong công ty – Chức vụ giám đốc kinh doanh (CCO)

Giám đốc tài chính (CFO – Chief Financial Officer)

Giám đốc tài chính là gì? Giám đốc tài chính (CFO – Chief Financial Officer) có trách nhiệm quản lý các hoạt động tài chính của công ty. Giám đốc tài chính cũng có vai trò quan trọng trong các quyết định đầu tư, cơ cấu vốnquản lý thu chi hiệu quả cho doanh nghiệp. Họ có thể hỗ trợ giám đốc điều hành trong việc dự báo, phân tích chi phí, lợi ích và huy động vốn cho các dự án khác nhau.

Mức lương của Giám Đốc Tài Chính tại Việt Nam hiện nay có thể dao động từ 30-60 triệu đồng/tháng. [6] Tuy nhiên, với năng lực và kinh nghiệm phù hợp, mức lương của CFO có thể tăng lên đáng kể, thậm chí đạt vài trăm triệu hoặc tỷ đồng/tháng.

Thông thường, một doanh nghiệp chỉ cần đến vị trí CFO khi có nhu cầu quản lý tài chính phức tạp hoặc là một công ty lớn. Vị trí này sẽ giúp doanh nghiệp tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn, quản lý dòng tiền chảy trong doanh nghiệp và đảm bảo sự ổn định tài chính.

Chức vụ CFO - Giám đốc tài chính
Các chức vụ trong công ty – Chức vụ Giám đốc tài chính (CFO)

Giám đốc pháp lý (CLO – Chief Legal Officer)

Giám đốc pháp lý là gì? Giám đốc pháp lý (CLO – Chief Legal Officer) được bổ nhiệm để quản lý bộ phận pháp lý của công ty và đưa ra chỉ đạo về các vấn đề pháp lý quan trọng. Vai trò của CLO cũng bao gồm lãnh đạo luật sư nội bộ và làm việc để giảm thiểu rủi ro pháp lý. Để đảm bảo hoạt động của công ty được tuân thủ các quy định nhà nước, giúp công ty cập nhật những thay đổi pháp lý mới nhất. Ngoài ra, CLO còn thiết lập một chương trình giảng dạy để giáo dục nhân viên về các vấn đề pháp lý, giám sát hoạt động tuyển dụng và kiện tụng thay mặt công ty.

Mức lương trung bình của Giám Đốc Pháp Lý tại Việt Nam hiện nay là khoảng 44 triệu đồng. [7] Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức lương này có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: Kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, kỹ năng và khả năng lãnh đạo của từng cá nhân.

Tuy không phải tất cả các công ty đều cần đến vị trí này, nhưng việc có một Giám đốc Pháp Lý trong tổ chức là một lợi thế lớn cho công ty. Với vai trò chính trị, chiến lược và tư vấn pháp lý, Giám đốc Pháp Lý đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thành công của doanh nghiệp.

Chức vụ CLO - Giám đốc pháp lý
Các chức vụ trong công ty – Chức vụ Giám đốc pháp lý (CLO)

Giám đốc Marketing (CMO – Chief Marketing Officer)

Giám đốc Marketing là gì? Giám đốc Marketing (CMO – Chief Marketing Officer) là người đảm nhận vai trò quản lý các hoạt động marketing, tiếp thị của một tổ chức. CMO cũng có nhiệm vụ quản lý một nhóm chuyên gia tiếp thị và báo cáo cho Giám đốc điều hành (CEO) của công ty.

Mức lương của CMO tại Việt Nam hiện nay có thể dao động trong khoảng từ 30 đến 40 triệu đồng/tháng tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như quy mô và hoạt động kinh doanh. [8] Các công ty lớn hoặc các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghệ thông tin, ngân hàng hoặc bất động sản thường có xu hướng trả mức lương cao hơn cho Giám Đốc Marketing.

Trong một doanh nghiệp, việc có một CMO giỏi và có kinh nghiệm là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng cần đến vị trí này. Thông thường, những doanh nghiệp lớn hoặc có nhu cầu quản lý marketing phức tạp mới thực sự cần đến một Giám đốc Marketing.

Chức vụ CMO giám đốc Marketing
Các chức vụ trong công ty – Chức vụ giám đốc Marketing (CMO)

Giám đốc vận hành (COO – Chief Operations Officer)

Giám đốc vận hành là gì? Giám đốc vận hành (COO – Chief Operations Officer) có trách nhiệm giám sát các hoạt động hành chính và vận hành hàng ngày của doanh nghiệp. Giám đốc vận hành tập trung vào việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty theo mô hình kinh doanh đã được thiết lập, trong khi CEO tập trung nhiều hơn vào các mục tiêu dài hạn và triển vọng rộng lớn hơn của công ty. Tóm lại, CEO đưa ra các kế hoạch và chiến lược cho công ty, trong khi COO quản lý và thực hiện chúng.

Cũng như CEO mức lương trung bình của COO tại Việt Nam dao động từ 40 đến 60 triệu đồng/tháng. [9] Tuy nhiên, mức lương này có thể khác nhau tùy thuộc vào quy mô và hoạt động kinh doanh của từng công ty, doanh nghiệp. Có thể có những công ty trả lương thấp hơn với mức khoảng 15 triệu đồng hoặc cao hơn với mức lương lên đến 100 triệu đồng. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, kỹ năng, thành tích làm việc và quản lý của Giám Đốc Vận Hành.

Mặc dù mỗi công ty có thể có một COO, nhưng không phải tất cả các công ty đều cần đến vị trí này. Thông thường, các công ty lớn hoặc những công ty có nhu cầu quản lý vận hành phức tạp mới thực sự cần đến một Giám đốc Vận hành.

Chức vụ COO giám đốc vận hành
Các chức vụ trong công ty – Chức vụ giám đốc vận hành (COO)

Giám đốc công nghệ (CTO – Chief Technology Officer)

Giám đốc công nghệ là gì? Giám đốc công nghệ (CTO – Chief Technology Officer) là người chịu trách nhiệm quản lý và phát triển giá trị công nghệ của một tổ chức. CTO không chỉ cần giỏi về các vấn đề kỹ thuật, kiến thức IT, coding và nắm bắt xu hướng hay những yếu tố công nghệ mới ảnh hưởng đến doanh nghiệp, mà còn cần năng lực quản trị, quản lý đội ngũ công nghệ trong công ty.

Mức lương của CTO có thể khá đa dạng và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm: Quy mô, ngành công nghiệp của công ty, kinh nghiệm, kỹ năng và những và đóng góp. Mức lương đó thường dao động từ 36 đến 72 triệu đồng/tháng. [10]

Với một công ty lớn, hướng đến sự phát triển bền vững thì CTO là một chức vụ không thể thiếu trong nền công nghiệp 4.0 hiện nay, đặc biệt là một số công ty yêu cầu độ bảo mật yếu tố công nghệ cao như tài chính ngân hàng. Còn ở công ty mô hình nhỏ hơn thì nên cân nhắc về việc bổ nhiệm một giám đốc công nghệ có thể gây áp lực tài chính cho công ty.

Chức vụ CTO - Giám đốc công nghệ
Các chức vụ trong công ty – Giám đốc công nghệ (CTO)

Giám đốc nhân sự (CHRO – Chief Human Resource Officer)

Giám đốc nhân sự là gì? Giám đốc nhân sự (CHRO – Chief Human Resource Officer) là đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và quản lý nguồn nhân lực của một doanh nghiệp. Bằng việc đưa ra kế hoạch và chiến lược nhân sự tổng thể, giám đốc nhân sự góp phần quan trọng vào sự thành công và phát triển bền vững của công ty.

Theo thống kê VietnamSalary, mức lương trung bình của giám đốc nhân sự dao động từ 30 đến 50 triệu đồng/tháng. [11] Tuy nhiên, đây chỉ là mức lương trung bình và có thể thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm, trình độ và thành tích công việc của từng cá nhân.

Vị trí CHRO là một vị trí quan trọng và không thể thiếu trong các công ty có quy mô nhân sự vừa và lớn. Với vai trò đó, người giữ chức danh này đóng góp rất nhiều vào việc xây dựng văn hóa công ty và nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên.

Chức vụ CHRO - Giám đốc nhân sự
Các chức vụ trong công ty – Giám đốc nhân sự (CHRO)

Giám đốc chi nhánh (Branch manager)

Giám đốc chi nhánh là gì? Giám đốc chi nhánh (Branch manager) là người đứng đầu một chi nhánh do doanh nghiệp phát triển, có trách nhiệm phân công và chỉ đạo các công việc tại chi nhánh, cũng như giám sát các lĩnh vực hoạt động khác nhau. Mục tiêu của giám đốc Chi nhánh là duy trì hoạt động hiệu quả và thành công của chi nhánh. 

Theo thống kê, mức lương cụ thể của giám đốc chi nhánh tại Việt Nam thường dao động từ 20 đến 60 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng và ngành công nghiệp. [12] Để có được mức lương cao hơn, giám đốc chi nhánh cần phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý chi nhánh.

Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty đều cần có chức vụ giám đốc chi nhánh. Đối với các doanh nghiệp nhỏ hoặc vừa, việc chỉ cần một giám đốc điều hành để quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh là đủ.

Chức vụ Giám đốc chi nhánh
Các chức vụ trong công ty – Giám đốc chi nhánh

Quản lý/Trưởng phòng (Manager)

Quản lý/Trưởng phòng là gì? Quản lý/Trưởng phòng (Manager/ Head of Department) là người nhận nhiệm vụ từ các giám đốc, làm việc trực tiếp với nhân viên, đưa ra các quyết định chiến lược và phân bổ nguồn lực một cách hợp lý để đảm bảo sự phát triển và thành công của tổ chức. 

Đối một công ty đạt được các chỉ tiêu công ty đề ra, công ty sẽ không ngần ngại chi trả cho người Quản lý/Trưởng phòng xuất sắc của mình một mức lương hậu hĩnh, thường thì được dao động từ 10-15 triệu đồng/tháng (chưa tính các mức thưởng). [13]

Khác với các chức vụ Giám đốc, Quản lý/Trưởng phòng là một chức vụ quan trọng trong hầu hết các công ty, dù lớn hay nhỏ. Quản lý/Trưởng phòng sẽ là người thay mặt cấp trên giám sát từng hoạt động của bộ phận mình được đảm nhiệm, đảm bảo chúng được diễn ra ổn định. Ở các công ty lớn, có thể có nhiều hơn một quản lý để đảm nhận các chức vụ quản lý chuyên môn riêng biệt.

Chức vụ quản lý/ trưởng phòng
Các chức vụ trong công ty – Chức vụ quản lý/ trưởng phòng

Trưởng nhóm (Team leader)

Trưởng nhóm (Team leader) là gì? Trưởng nhóm (Team leader) là một người đứng đầu và quản lý một nhóm làm việc trong một tổ chức hoặc công ty. Trưởng nhóm là chức vụ đòi hỏi người đảm nhận phải có khả năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm giúp thành viên để đạt được mục tiêu.

Theo thống kê của VietnamSalary, Mức lương trung bình cho Team leader tại Việt Nam là 13 triệu đồng/tháng. [14]

Chức vụ trưởng nhóm rất quan trọng trong mọi công ty, không phụ thuộc vào quy mô của công ty. Dù công ty lớn hay nhỏ, việc có một người dẫn dắt nhóm làm việc cực kỳ cần thiết để đảm bảo công việc được hoàn thành một cách hiệu quả và kịp thời.

Chuyên viên (Expert)

Chuyên viên là gì? Chuyên viên (Expert), là một người được thuê hoặc tuyển dụng để thực hiện một công việc hoặc nhiệm vụ trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Họ có kiến thức sâu rộng và kỹ năng trong công việc của mình và được trả lương để thực hiện việc đó. Ngoài ra, Chuyên viên còn phải thường xuyên cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn của mình.

Tùy vào ngành nghề, kinh nghiệm, hiệu suất làm việc mà mức lương Chuyên viên nhận được, nhưng cơ bản mức lương được dao động từ 9 đến 16 triệu đồng/tháng. [15]

Chuyên viên là nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong công ty, họ là lực lượng đóng góp vào sự phát triển và thành công của công ty thông qua công việc chuyên môn, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.

Chức vụ Expert - chuyên viên
Các chức vụ trong công ty – Chức vụ chuyên viên (Expert)

Công nhân viên (Employee)

Công nhân viên là gì? Công nhân viên/nhân viên hay người lao động là những người làm việc bằng sức lao động chân tay và trí óc để sản xuất, tạo ra sản phẩm, dịch vụ cho một công ty hoặc tổ chức. Họ thường thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào một công việc hoặc chức năng nhất định.

Tùy theo quy định của từng công ty hoặc tổ chức mà mức lương của Công nhân viên được quy định. Nhưng mức lương trung bình của Công nhân viên tại Việt Nam là 7,4 triệu đồng/tháng. [16] Là lực lượng không thể thiếu trong công ty hoặc tổ chức, công nhân viên đóng một vai trò quan trọng trong thế giới kinh doanh siêu cạnh tranh ngày nay. Sự hiệu quả và chất lượng công việc của công nhân viên có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự thành công của một doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức công ty các chức vụ quản lý phổ biến theo các loại hình doanh nghiệp 

Công ty là một tổ chức kinh doanh được thành lập với mục đích chủ yếu là sản xuất hàng hoặc cung cấp dịch vụ để tạo ra lợi nhuận. Công ty có thể được thành lập theo các loại hình doanh nghiệp khác nhau, tương ứng với cơ cấu tổ chức hay tên gọi các chức vụ quản lý quan trọng như:

Loại hình doanh nghiệp

Chức vụ quản lý trong công ty

Công ty Cổ phần

 • Chủ tịch hội đồng quản trị.
 • Thành viên hội đồng quản trị.
 • Giám đốc hoặc tổng giám đốc.
 • Ban kiểm soát (đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông)

Công ty TNHH 1 thành viên

Trường hợp do các nhân làm chủ:

 • Chủ sở hữu.
 • Chủ tịch công ty.
 • Giám đốc hoặc tổng giám đốc.

Trường hợp do tổ chức làm chủ:

 • Mô hình 1: Chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc..
 • Mô hình 2: Hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc.

Trường hợp do doanh nghiệp nhà nước làm chủ sở hữu:

 • Mô hình 1: Chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc, ban kiểm soát;
 • Mô hình 2: Hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc, ban kiểm soát.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Hội đồng thành viên.
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên.
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Ban kiểm soát. (Nếu có từ 11 thành viên trở lên)

Công ty hợp danh

 • Hội đồng thành viên (Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn).
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Doanh nghiệp tư nhân

 • Chủ doanh nghiệp tư nhấn.
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Các chức vụ theo từng phòng ban chính trong công ty:

Tùy mỗi công ty mà tổ chức các chức vụ theo từng phòng ban khác nhau để đảm bảo hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững. Dưới đây là một số thông tin về các chức vụ trong từng phòng ban:

Các phòng ban Các chức vụ tương ứng
Phòng nhân sự
 • Trưởng phòng nhân sự (HR manager.) 
 • Quản trị hành chính – nhân sự (HR admin) .
 • Chuyên viên tuyển dụng (Recruitment Specialist) .
 • Chuyên viên đào tạo và phát triển (Training and Development Specialist).
 • Chuyên viên tiền lương và phúc lợi (Chuyên viên C&B – Compensations and Benefits Specialist).
Phòng hành chính
 • Trưởng phòng hành chính (administrative or office manager).
 • Trợ lý hành chính (administrative assistant).
 • Trợ lý bộ phận (Department assistant).
 • Thư ký (secretary).
 • Thư ký tổng quát (general secretary).
 • Chuyên viên xử lý thông tin (Information Processing Specialist).
 • Nhân viên tiếp tân (Receptionist).
 • Nhân viên hành chính (Administrative Assistant).
 • Nhân viên đánh máy (Typist).
Phòng Marketing
 • Giám đốc Marketing (CMO – Chief Marketing Officer).
 • Trưởng phòng Marketing (Marketing Manager).
 • Nhân viên content Marketing (Content Executive).
 • Nhân viên Digital Marketing (Digital Executive).
 • Chuyên viên SEO (SEO Executive)
 • Nhân viến thiế kế (Designer).
 • Nhân viên quan hệ công chúng (Public Relations).
 • Nhân viên tổ chức sự kiện (event organizer).
Phòng kế toán
 • Giám đốc tài chính (CFO – Chief Financial Officer).
 • Trưởng phòng kế toán (Chief Accountant).
 • Kiểm soát viên tài chính (Financial Controller).
 • Quản lý ngân khố (Treasury Manager).
 • Kế toán trưởng (Chief Accountant).
 • Kế toán (Accountant).
 • Kế toán bán hàng (Sales Accountant).
 • Kế toán tài chính (Financial Accounting).
 • Kế toán quản trị (Financial Accountant).
 • Kế toán tổng hợp (General Accountant).
 • Kế toán công nợ (Accounts Receivable Accountant).
 • Kế toán kho (Inventory Accountant).
 • Kế toán doanh thu (Revenue Accountant).
 • Kế toán thuế (Tax Accountant)
 • Kế toán chi phí (Cost Accountant).
 • Kế toán tiền lương (Payroll Accountant).
Phòng kiểm toán
 • Trưởng phòng kiểm toán (Chief Audit Officer).
 • Kiểm toán viên (Auditor).
 • Giám sát viên kiểm toán (Audit Supervisor).
 • Chuyên viên tư vấn kiểm toán (Audit Consultant).
Phòng kinh doanh
 • Giám đốc kinh doanh (CCO – Chief Commercial Officer).
 • Trưởng phòng kinh doanh (Sales Manager).
 • Nhân viên kinh doanh (Salesperson).
 • Nhân viên sale (Sales Representative).
 • Nhân viên CSKH (Customer Service Representative).
 • Nhân viên xuất nhập khẩu (Import/Export Clerk).
Phòng chăm sóc khách hàng
 • Trưởng phòng CSKH (Customer Service Manager).
 • Nhân viên CSKH (Customer Service Representative)
 • Nhân viên đào tạo đội ngũ CSKH (Customer Service Training Specialist).
 • Nhân viên quản lý NPS (Net Promoter Score).
 • Nhân viên bảo hành đổi trả (Warranty and Returns Specialist).
 • Nhân viên quản lý phần mềm CSKH (Customer Service Software Manager).
Phòng công nghệ thông tin
 • Giám đốc công nghệ (CTO – Chief Technology Officer).
 • Trưởng phòng IT (IT Manager).
 • Lập trình viên (Developer).
 • QC ( Quality Assurance).
 • QA ( Quality Control).
 • Chuyên viên phân tích (Business Analyst).
 • Nhân viên quản lý sản phẩm (Product Owner).
 • Nhân viên quản lý dự án (Product Manager).
 • Nhân viên quản lý sản xuất (Project Manager).
 • Kỹ sư phát triển phần mềm (Dev-Ops).
 • Kỹ sư dữ liệu (Data Engineer / Data Scientist).
 • Nhân viên sản xuất (Scrum Master / Agile Coach).

Các chức vụ theo các công ty thuộc từng ngành nghề phổ biến.

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, các công ty hoạt động trong các ngành nghề khác nhau đều cần sự đa dạng về chức vụ để đảm bảo hoạt động suôn sẻ và hiệu quả. Dưới đây là một số chức vụ phổ biến trong các công ty thuộc từng ngành nghề:

Các công ty thuộc từng ngành nghề

Chức vụ trong công ty

Công ty sản xuất

 • Giám đốc điều hành (CEO).
 • Quản lý kiểm định chất lượng (Quality Assurance Manager).
 • Quản lý sản xuất (Production Manager).
 • Nhân viên (Staff).
 • Công nhân viên sản xuất (Employee).

Công ty xây dựng

 • Giám đốc điều hành (CEO).
 • Quản lý xây dựng (Construction Manager).
 • Kỹ sư xây dựng (Construction Engineer).
 • Kiến trúc sư (Architect).
 • Kỹ thuật viên xây dựng (Construction Technician).
 • Chuyên viên xây dựng (Construction Specialist).

Công ty giải trí

 • Giám đốc điều hành (CEO).
 • Quản lý giải trí (Entertainment Manager).
 • Biên tập viên (Editor).
 • Diễn viên/ Nghệ sĩ (Actor/Artist).
 • Quay phim/ Dựng phim (Cinematographer/Editor).
 • Nhân viên (Staff/Employee).

Công ty du lịch

 • Giám đốc điều hành (CEO).
 • Quản lý kinh doanh (Business Manager).
 • Hướng dẫn viên du lịch (Tour Guide).
 • Nhân viên marketing (Marketing Executive).
 • Nhân viên kinh doanh (Sales Representative).
 • Nhân viên chăm sóc khách hàng (Customer Service Representative).
 • Lễ tân (Receptionist).

Công ty thời trang

 • Giám đốc điều hành (CEO).
 • Quản lý kinh doanh (Business Manager).
 • Quản lý sản xuất (Production Manager).
 • Nhà thiết kế thời trang (Fashion Designer).
 • Nhân viên marketing (Marketing Executive).
 • Nhân viên sản xuất (Employee).
 • Nhân viên bán hàng (Sales Staff).

Công ty truyền thông marketing

 • Giám đốc marketing (CMO).
 • Giám đốc sáng tạo (Creative Director).
 • Chuyên viên PR (Public Relations Specialist).
 • Chuyên viên SEO (SEO Specialist).
 • Chuyên viên Social Media (Social Media Specialist).
 • Chuyên viên quan hệ công chúng (Public Relations Officer).

Công ty ngành IT, viễn thông

 • Giám đốc công nghệ (CTO).
 • Quản lý kiểm định chất lượng (Quality Assurance Manager).
 • Lập trình viên (Developer).
 • Quản lý mạng (Administrator).
 • Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật (Technical Support Specialist).
 • Chuyên viên kinh doanh (Sales Specialist).

Công ty ngành Logistic

 • Giám đốc điều hành (CEO).
 • Quản lý kho (Warehouse Manager).
 • Chuyên viên kinh doanh (Sales Specialist).
 • Nhân viên chứng từ (Document Controller).
 • Quản lý xuất/nhập (Import/Export Manager).
 • Chuyên viên thu mua (Procurement Specialist).
 • Nhân viên hải quan (Customs Officer).

Các chức vụ trong công ty cần làm con dấu

Các chức vụ nào trong công ty thật sự cần làm con dấu? Con dấu không chỉ đơn giản là một trong các dụng cụ văn phòng phẩm, mà còn mang theo nhiều lợi ích và giá trị quan trọng. Trước hết, việc sở hữu một con dấu cá nhân giúp bạn thể hiện chức danh, chức vụ của mình. Trong trường hợp gặp phải các vấn đề pháp lý hoặc giao dịch quan trọng, con dấu sẽ là một bằng chứng rõ ràng và chính xác về việc bạn đã ký tên và đồng ý với những điều khoản và điều kiện đã được ghi lại.

Thứ hai, con dấu cũng giúp tạo ra sự chuyên nghiệp và uy tín trong công việc. Khi bạn gửi các văn bản chính thức hoặc tài liệu liên quan đến công việc của mình, việc có con dấu cá nhân sẽ mang lại sự chắc chắn và đáng tin cậy. Điều này có thể tạo niềm tin cho đối tác kinh doanh, khách hàng hoặc đồng nghiệp về năng lực và uy tín của bạn.

Thứ ba, con dấu cũng là một biểu tượng của quyền lực và thẩm quyền. Bất kể bạn đang làm ở chức vụ nào, có một con dấu cá nhân sẽ cho thấy bạn có quyền hạn và thẩm quyền trong việc đại diện cho tổ chức hay công ty mà bạn đang làm việc. Tạo ra sự tôn trọng và sự kính trọng từ phía người khác và giúp bạn thể hiện vai trò và trách nhiệm của mình một cách rõ ràng.

Cuối cùng, việc sở hữu một con dấu cá nhân cũng giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Thay vì phải viết tay hoặc ký tên trên từng bản văn bản, bạn chỉ cần dùng con dấu để chứng thực và xác nhận.

Với những giá trị hay lợi ích khi sử dụng con dấu mang lại, không có lý do gì mà bạn không nên sở hữu cho mình một con dấu. Dù bạn đang làm ở chức vụ nào, việc sở hữu con dấu cá nhân sẽ mang lại nhiều tiện lợi không chỉ cho công việc mà còn cho sự phát triển và thành công cá nhân của bạn. Hãy đầu tư vào một con dấu chất lượng và đảm bảo rằng nó được sử dụng một cách cẩn thận và có hiệu quả.

Tổng kết

Khắc Dấu Hoàng Long hy vọng thông qua bài viết trên giúp bạn hiểu rõ các chức vụ quan trọng trong công ty và chức vụ theo từng loại hình doanh nghiệp, phòng ban, ngành nghề. Qua đó, giúp chủ doanh nghiệp có thể tổ chức hệ thống nhân sự phù hợp, hay các nhân viên có thể tìm kiếm vị trí công việc và đặt mục tiêu phát triển phát triển sự nghiệp cá nhân. Ngoài ra, Khắc Dấu Hoàng Long là một trong đơn vị cung cấp dịch vụ khắc dấu uy tín giá rẻ chất lượng  hàng đầu hiện nay. Nếu bạn có nhu cầu làm các loại con dấu trong công ty nói chung hay khắc dấu chức danh nói riêng, liên hệ ngay để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Thông tin liên hệ:

Ghi chú:

Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0977.010.608